Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau: 22-04-2018

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68

Ngày 22-04-2018, Giải Đặc Biệt:

29568
Ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29-03-2018 46168 44900 30-03-2018
11-02-2018 49568 40999 12-02-2018
25-01-2018 60568 82445 26-01-2018
20-12-2017 94568 96758 21-12-2017
15-12-2017 17168 71531 16-12-2017
24-11-2017 43268 72680 25-11-2017
23-08-2017 18468 41949 24-08-2017
18-11-2016 73368 52462 19-11-2016
20-12-2015 58868 07742 21-12-2015
22-11-2015 23368 52781 23-11-2015
10-05-2015 58268 00620 11-05-2015
21-04-2015 39768 19460 22-04-2015
20-11-2014 94868 83532 21-11-2014