Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau: 23-01-2018

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01

Ngày 23-01-2018, Giải Đặc Biệt:

33101
Ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18-01-2018 41201 67721 19-01-2018
08-10-2017 55801 15437 09-10-2017
18-09-2017 58601 68546 19-09-2017
10-03-2017 08701 53838 11-03-2017
02-03-2017 90801 42654 03-03-2017
16-12-2016 32101 76822 17-12-2016
27-01-2016 11201 12792 28-01-2016
21-01-2016 38001 00157 22-01-2016
26-08-2015 83301 28658 27-08-2015
14-03-2015 88301 78089 15-03-2015
05-01-2015 65001 21705 06-01-2015
20-10-2014 03601 64906 21-10-2014
29-09-2014 26001 50800 30-09-2014