Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê giải đặc biệt ngày mai

Thống kê giải đặc biệt ngày hôm sau: 27-05-2018

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08

Ngày 27-05-2018, Giải Đặc Biệt:

63408
Ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19-02-2018 81908 38528 20-02-2018
08-01-2018 79708 81062 09-01-2018
17-11-2017 35408 01622 18-11-2017
04-08-2017 31308 52783 05-08-2017
02-05-2017 42808 99681 03-05-2017
06-04-2017 55708 27281 07-04-2017
26-03-2017 93508 13858 27-03-2017
26-11-2016 23808 37392 27-11-2016
04-10-2016 54308 19938 05-10-2016
11-08-2015 64908 80505 12-08-2015
04-08-2015 63108 54930 05-08-2015
07-01-2015 08008 98246 08-01-2015