Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 21 ngày trước 16-12-2017

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-12-2017 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần
14-12-2017 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
13-12-2017 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
12-12-2017 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11-12-2017 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
10-12-2017 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
09-12-2017 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 21 lần 19 lần 25 lần 9 lần 15 lần 23 lần 23 lần 16 lần 19 lần 19 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-12-2017 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14-12-2017 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13-12-2017 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 2 lần
12-12-2017 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần
11-12-2017 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10-12-2017 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
09-12-2017 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
Tổng 10 lần 20 lần 17 lần 19 lần 22 lần 18 lần 28 lần 14 lần 20 lần 21 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
2017-12-15 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần
2017-12-14 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
2017-12-13 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
2017-12-12 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
2017-12-11 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
2017-12-10 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần
2017-12-09 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 1 lần 5 lần 6 lần 9 lần 7 lần 11 lần 13 lần 9 lần 21 lần 22 lần